Zwerfvuilacties Buitengebied De Horst

Op 28 maart 2015 hielden de we de eerste schoonmaakactie op de Horst waarbij we met wat mensen het buitengebied en de paden reinigden. Circa 12 keer is er een actie geweest.

De animo om mee te helpen is gering gebleken. Op de 28eseptember jl. waren er vier mensen onderweg. Dan moet je je afvragen of het zinvol is om dit als activiteit op de kalender van de Wijkraad te houden. Dat is gedaan en we zijn tot de conclusie gekomen dat we niet op de ingeslagen weg doorgaan.

Inmiddels is gebleken dat er mensen op eigen initiatief door het buitengebied wandelen en rondslingerend afval opruimen. Wij zouden graag willen weten wie welke straten en/of paden voor zijn of haar rekening neemt. Dit kan worden gemeld bij bestuur@samenopdehorst.nl

Vervolgens willen we kijken welke straten we met enkele vaste getrouwen afgaan. De wijkjes laten we graag aan de aanwonenden over.

Buiten het feit dat we graag willen dat de buitenwegen en paden op de Horst er netjes bij liggen, is het uiteraard ook van belang voor de dieren en planten.

Voor mensen die ook op individuele basis soms eens op pad willen gaan, je kunnen je aanmelden bij “supporter van schoon”. Daar kun je gratis spullen bestellen als een grijper, speciale zakken, een hesje en een ring om de zak open te houden. Je mag de zakken met zwerfvuil op de dagen dat de blauwe restafvalzakken worden opgehaald ook aan de weg plaatsen.

DAR Wijkhelden

Namens de werkgroep zwerfvuil

Bert Arents

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Dorpsagenda Op De Horst 2019

In de volgende themabijeenkomst van de wijkraad (voorjaar 2019) willen we met jullie aan de slag met een dorpsagenda Op de Horst.

Waarom een dorpsagenda?
In een dorpsagenda staat voor welke veranderingen inwoners zich willen inzetten in hun dorp en welke goede en mooie zaken inwoners juist willen behouden. Centrale vraag is: ‘Wat is er nodig om nu en in de toekomst prettig te wonen en te leven op De Horst?’ Het is lijst met onderwerpen en acties die voor de inwoners belangrijk zijn. Door alle onderwerpen en acties op een agenda te zetten kan iedereen zien wat er in het dorp speelt. Alle inwoners krijgen zo de kans om mee te praten. En het is een middel om ook echt aan de slag te gaan. Actieve inwoners pakken zelf onderwerpen op.  Anderen willen misschien liever meehelpen of meedenken. En de gemeente en andere partijen, zoals Forte Welzijn, ondersteunen waar nodig. Dit kan op allerlei verschillende manieren.

Eerste verkenningsbijeenkomst
Donderdag 15 november 2018 is al een voorbereidingsgroep uit De Horst, de gemeente Berg en Dal en Forte Welzijn bij elkaar geweest om te praten over een dorpsagenda. Het was een goede bijeenkomst.

Themabijeenkomst voorjaar 2019
Over de uitkomsten uit de eerste verkenningsbijeenkomst (en meer) wordt in de themabijeenkomst van de wijkraad gesproken. En uiteindelijk is het de bedoeling dat er een lijst wordt gemaakt met daarop de onderwerpen en acties, die belangrijk zijn voor De Horst. En die er voor zorgen dat ook over 10 jaar  de Horst nog steeds een heel mooi en leefbaar dorp is.

Komt u ook naar de themabijeenkomst van de Wijkraad in het voorjaar van 2019? ‘De bitterballen staan klaar.’ Een uitnodiging met meer informatie ontvangt u in de loop van januari/februari 2019.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Verslag voorlichtingsbijeenkomst Kerk – 20 december 2018

Hierbij een kort verslag van deze bijeenkomst; klik hier

Na afloop was er weinig hoop op een goede afloop. Dit werd bevestigd door het krantenartikel in De Gelderlander van 22 december 2018.

De Gelderlander 22 december 2018 klik hier

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Verslag voorlichtingsbijeenkomst Kerk – 5 juli 2018

5 juli 2018 20:00-21:30 uur
aanwezig:
60 dorpsbewoners, wijkraad Samen op de Horst,
Parochie: pastoor Henk Janssen
Brouwers: Roland Boschman, Arnoud Boonstra en Colin Reinders

Bierbrouwers Roland Boschman, Arnoud Boonstra en Colin Reinders zijn van plan het kerkgebouw op de Horst te kopen van het Bisdom. Zij willen hier dan hun bierbrouwerij in vestigen.

Procedures

 1. Goedkeuring van het Bisdom – onttrekken aan kerkelijke dienst
 2. Monumenten commissie
 3. ODRN procedure
 4. Aanpassen bestemmingsplan – Milieu categorie 2
 5. Verkoop gebouw – opbrengst voor de parochie

Brouwerij

 1. Respect voor bewoners en gebouw
 2. 1 maal per maand een vrachtwagen voor voorraad
 3. 1 maal per week brouwen (3 uur brouwen, 6 uur schoonmaken); kan groeien naar 2 of 3 keer per week
 4. Afvoer bier vanaf de Horst
 5. Activiteiten – rondleiding in brouwerij in kleine groepen tot max 10 personen

Kerk

 1. Mariakapel blijft in stand
 2. Klokken blijven luiden
 3. Altaar blijft intact
 4. Schilderingen en glas-in-lood ramen blijven in stand
 5. Drie rijen banken blijven staan
 6. Buitenkant weer mooi wit maken

Vragen

 1. Stank en dampen – geen probleem, want gesloten systeem
 2. Lawaai – automatisch flessen-vul-lijn voor 6000 flesjes, maakt geen herrie
 3. Verkeersbewegingen – zie brouwerij 1 en 2
 4. Proeverij – géén proeverij, die blijft in het dorp

Extra info klik hier

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De Horst Actie(f) Dag 11 maart 2017

De Wijkraad organiseert zaterdag 11 maart een hele dag waarbij verschillende onderdelen aanbod komen.

 • Vanaf 9.00 uur  Opruimactie

Vrijwilligers gaan zwerfvuil verzamelen en bloembollen planten in enkele bermen van De Horst.

 • Vanaf 11.00 uur  Theetuin inrichten

Door donaties van NL Doet en de Postcodeloterij is er geld beschikbaar om een theetuin bij de Slenk in te richten. Iedereen wordt uitgenodigd om hier aan meehelpen op deze dag.

 • 15.30-16.30 uur  Informatie over bouwplan “De Heikant” door Willie Verbeet

Voor de Horstenaren, maar zeker ook voor vele anderen kan het interessant zijn om een keer ongedwongen kennis te nemen van de bouwplannen op de Horst.

 • Vanaf 16.30 uur  Muzikale afsluiting met muziekband “Van Toen”

We sluiten de dag af met een hapje en een drankje onder genot van een muziekband die repeteert in een ruimte van de Slenk.

Kom helpen, kom kijken en/of luisteren naar hetgeen jouw interesse heeft !!

Wijkraad Samen op de Horst

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Grote schoonmaak op De Horst

Vorig jaar zijn we drie keer met een groepje mensen met grijpers, zakken en emmers op pad geweest om onze woonomgeving schoon te maken. Nadat we op 2 april jl. de voorjaars schoonmaak hebben gedaan willen we op zaterdag 22 oktober aan de voor de 2e keer dit jaar aan de slag. In tegenstelling tot andere keren verzamelen we nu om 12.30 uur. Als we met voldoende mensen zijn we rond 15.30 zeker weer terug in de Slenk.

Het zou mooi zijn als er toch nog wat meer mensen bereid zijn enkele uurtje mee te helpen zodat de Horst er weer netjes bij ligt met het najaar in zicht. Vooraf en na afloop drinken we een bakje koffie en is er voor de kinderen fris.

De zakken met vuil worden kunnen langs de route worden achtergelaten. Na de inzameling worden ze opgehaald en maandag afgevoerd naar de milieustraat. Hierbij de oproep om jullie beste beentje voor te zetten en een paar uurtjes nuttig bezig te zijn. Degenen die een kruiwagen of bolderkar hebben, erg handig als we er wat hebben, overige materialen daar wordt voor gezorgd.

Wijkraad de Horst

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Herinrichting van de Hoge Horst

Op 26 augustus 2014 is de eerste inloopavond geweest over de kwaliteitsverbetering van de Hoge Horst. Tijdens deze avond zijn veel opmerkingen gemaakt over het parkeren en de locaties van de lichtmasten. Tijdens de bijeenkomst van 17 juni j.l. is een nieuw ontwerp gepresenteerd, waarbij rekening is gehouden met de opmerkingen van de eerste bijeenkomst.
Tijdens de inloopavond zijn nog aanvullende bemerkingen van bewoners meegenomen in het voorlopige plan. Dit zal nader worden bekeken en tijdens de uitvoering zal daar waar mogelijk rekening met deze wensen worden gehouden. Het is de bedoeling dat in het najaar van 2015 de werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze richten aan f.kort@groesbeek.nl . Indien mogelijk wordt daarmee nog rekening gehouden. Download de tekening, klik hier!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Herinrichting van de Hoge Horst