Activiteiten

Buurtsoepie nu ook op de Horst

Op initiatief van Iedje Verwey is er nu sinds 20 juni 2017 ook op de Horst een buurtsoep met altijd een toetje na. Volgens Iedje zitten er te veel mensen alleen te eten iedere middag en dat is helemaal niet nodig! Samen kunnen we koken en eten.

Buurtsoep, soep gemaakt voor en door buurtbewoners, voor iedereen toegankelijk, naast een goed gevulde kop soep met stokbrood ontmoet je andere wijkbewoners en dorpsgenoten. Inmiddels wordt er op heel veel plekken in de gemeente Berg en Dal soep voor elkaar gekookt. De soep is voor iedereen toegankelijk en voel je ook welkom in een andere deel van het dorp. Er wordt een kleine bijdrage van € 3,- gevraagd.

Lijkt het je leuk om mee te helpen, dan loop gerust binnen bij de Slenk en meldt je aan! Wij kunnen nog wel wat vrijwilligers gebruiken.

De eerste soep is bereid en gegeten op 20 juni om 12.00 uur in Dorpshuis de Slenk! Daar waren liefst 15 mensen aanwezig! Inmiddels koken Iedje, Hennie en Toos al 75 weken, tot nu toe elke week een andere soep.

Jeugdsoos

Vanaf 2015 organiseren enkele ouders van Basisschool Op De Horst zes keer per jaar  een jeugdsoos in Dorpshuis De Slenk.
De avond biedt een laagdrempelige ontmoetingsplek waar naast disco ook spelletjes en andere activiteiten worden geboden voor en door de kinderen.

Toppunt !
Voor kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool.
Tijdstip vrijdag 19.15uur tot 20.30 uur
De entree bedraagt € 1,00 per kind, waarvoor ze drinken en iets lekkers krijgen

Zwerfvuil ruimen op De Horst 

Sinds het jaar 2015 zijn we elk jaar twee keer (in 2015 zelfs drie keer) met een groepje mensen met grijpers, zakken en emmers op pad geweest om onze woonomgeving schoon te maken. Vanaf 2017 vielen de data samen met NL-doet en Burendag. Vanuit dorpshuis de Slenk vertrekken de ploegjes en zijn we een paar uur alle plastiek, blik en andere rommel bij elkaar aan het rapen. Verzamelzakken, grijpers en handschoenen worden ons geleverd door de DAR. Meestal gaan we vanaf 9:00 uur op pad. 20 tot 30 grote zakken rommel.
Elke keer zijn we met zo’n man of 20 of meer om de bermen van zwerfvuil te ontdoen. En elke keer zijn we verbaasd welke voorwerpen en rommel we weer ophalen. Het is mooi dat er elke keer een aantal mensen bereid zijn enkele uurtje mee te helpen zodat de Horst er weer netjes bij ligt.
Vooraf en na afloop drinken we een bakje koffie en is er voor de kinderen fris. De zakken met vuil kunnen langs de route worden achtergelaten en worden later opgehaald en achter De Slenk gezet. Na de inzameling worden ze opgehaald en afgevoerd door de Gemeente.

Er zijn ook mensen in ons kerkdorp die buiten de georganiseerde dagen in maart en september om de bebouwde en onbebouwde kom vrijhouden van zwerfafval. Hiervoor kun je je ook melden als wijkheld op de volgende site  https://www.wijk-helden.nl/ID/54? . Dit heeft een aantal voordelen: onder andere dat je materialen toegestuurd krijgt, zoals speciale zakken die je aan de straat mag zetten tijdens de vuilophaaldag, een veiligheidshesje, en een knijper.
Wij blijven als wijkraad dit initiatief steunen. En organiseren twee maal per jaar een gezamenlijke opschoondag. Het is namelijk gezellig om samen op pad te gaan en achteraf tevreden de oogst te bekijken. Voor grijpers, handschoenen, zakken en veiligheidshesjes wordt gezorgd. Uiteraard kunt u ook uw eigen materialen meenemen.

Voor en na het ruimen is er altijd koffie en thee!
Welkom op onze opschoondagen!

De kerk op De Horst

Het kerkbestuur heeft al jaren geleden aangegeven dat het kerkgebouw gesloten gaat worden voor het vieren van allerlei diensten. In stapjes is dit dan ook uitgevoerd. Nu rijst de vraag: Wat voor herbestemming kunnen wij met zijn allen bedenken voor dit beeldbepalende gebouw op De Horst.
In januari 2015 is er bijeenkomsten georganiseerd door het Kerkbestuur om met de bewoners van De Horst hierover van gedachten te wisselen. Op het einde van de bijeenkomst is een werkgroep geformeerd waar een aantal bewoners van De Horst mee gaan denken in het formuleren van voorstellen voor herbestemming.
Namens de wijkraad Samen Op De Horst zit Peter Zwitserloot hierin en zodra er meer info bekend is, zal dit ook via de website of nieuwsbrief bekend gemaakt worden.