Home

 Verslag Dorpsbijeenkomst kerk Goddelijk Hart van Jezus 21 januari 2020

Dorpsagenda Op De Horst 2019

AED’s op de Horst

  • Any Time – Jan Wijers – Hoge Horst 70, 6562 LE  Groesbeek – 024 397 3569
  • Camping Bij Ons – Cranenburgsestraat 178, 6562 LV  Groesbeek – 024 355 5096

DAR – Afvalkalender

De Stichting Op De Horst is opgericht op 27 februari 2015.
Wij stellen ons ten doel:

  • het scheppen en in stand houden van een prettige leef- en woonklimaat op De Horst.
  • het stimuleren en activeren van de bewoners van De Horst om een actieve bijdrage te leveren ter bevordering van de kwaliteit van het leven en wonen in De Horst.
  • in overleg met de bewoners van het werkgebied die zaken te signaleren en aan de orde te stellen bij het Gemeentebestuur die voor de kwaliteit van De Horst van belang zijn.
  • de samenwerking tussen de bewoners van De Horst, de organisaties die er werkzaam zijn en het Gemeentebestuur te bevorderen.
  • het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn.