Home

Ivm het Corona virus is het Sportpark op De Horst onder voorwaarden open. 

Dorpshuis De Slenk is weer open.
Vergaderingen en cursussen van 10, 14 of 20 personen kunnen gefaciliteerd worden.
Sport en bewegen, koren en ouderen beginnen weer vanaf 1 september 2020. We houden u op de hoogte. Voor informatie 06 5534 1232
Zorg voor jezelf en daarmee ook voor een ander.

Kindcentrum Op De Horst, de school begint weer op 24 augustus 2020. 

Verslag Dorpsbijeenkomst kerk Goddelijk Hart van Jezus 21 januari 2020

Dorpsagenda Op De Horst 2019

AED’s op de Horst

  • Any Time – Jan Wijers – Hoge Horst 70, 6562 LE  Groesbeek – 024 397 3569
  • Camping Bij Ons – Cranenburgsestraat 178, 6562 LV  Groesbeek – 024 355 5096

DAR – Afvalkalender

De Stichting Op De Horst is opgericht op 27 februari 2015.
Wij stellen ons ten doel:

  • het scheppen en in stand houden van een prettige leef- en woonklimaat op De Horst.
  • het stimuleren en activeren van de bewoners van De Horst om een actieve bijdrage te leveren ter bevordering van de kwaliteit van het leven en wonen in De Horst.
  • in overleg met de bewoners van het werkgebied die zaken te signaleren en aan de orde te stellen bij het Gemeentebestuur die voor de kwaliteit van De Horst van belang zijn.
  • de samenwerking tussen de bewoners van De Horst, de organisaties die er werkzaam zijn en het Gemeentebestuur te bevorderen.
  • het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn.